Dê trong biểu tượng văn hóa và ý nghĩa phong thủy

 Trong văn hóa phương Đông dê là một trong12 con giáp , đại biểu cho địa chi ( Mùi ), và cũng nằm trong tam sinh lục súc (三牲六畜), trong văn hóa phương Tây , dê nằm trong 12 cung hoànng Đạo  với hình tượng Ma kết , dê còn xuất hiện trong thần thoại hy lạp Bắc âu và đặc biệt là trong Kitô giáo với hình tượng con dê ghánh tội.

Là một biểu tượng phong phú, xuất hiện lâu đời từ thời tiền sử loài người, trong đời sống vật chất và tâm linh, từ Đông sang Tây, biểu tượng dê phong phú và phức tạp, sừng dê cái biểu tượng sức sản sinh phồn thịnh. Dê đực tượng trưng cho mãnh lực và nhu cầu tính dục vì loài dê vốn tràn đầy sinh lực tình dục trong thực tế một con dê đực có thể giao phối với cả đàn dê cái và cũng từ đây con dê lại bị nhìn nhận là đại diện cho thói dâm đãng với hình tượng con ( dê già ) hay ( máu dê ) của đàn ông  Ngoài ra, dê còn là biểu tượng cho sự hiến tế ở các hai nền văn hóa Đông-Tây.

Được đăng vào

Viết bình luận