Ý Nghĩa Bình Hồ Lô

Hồ lô là một trong những biểu tượng được sử dụng rộng rãi nhất trong phong thủy, giúp bảo vệ con người khỏi bệnh tật nặng nề và cái chết không tự nhiên. Nhờ cấu tạo đặc biệt "miệng nhỏ, bụng to, bên trong rỗng", được người xưa dùng làm bình giữ thuốc hoặc đựng nước và rượu, phục vụ những chu... ...