Nhưng Bức Tượng Đạt Ma Ngồi Thiền Tịnh Tâm

Trong phong thủy Đạt Ma Sư Tổ được thể hiện qua hình ảnh và tư thế nào thì ngài cũng là một bức tượng phong thủy có ý nghĩa trấn trạch và bảo vệ gia đình chống lại tà ma ngoại đạo, hung khí và sát khí xâm nhập vào nhà. Hình tượng Ngài xuất hiện với một bộ râu dày và xồm xoàm, khoác áo ... ...