Tượng Triệu Tử Long Gỗ Tử Đàn

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Tượng triệu tử Long gỗ tử đàn cao 81cm rộng 28cm sâu 23cm chế tác bằng tay nguyên khối