Tượng Sư Tổ Đạt ma quá hải, cao 1m rộng 60cm sâu 50cm, gỗ Nu hương Gia lai nguyên khối 

Còn hàng

25.000.000₫

Tổng quan

Tượng Sư Tổ Đạt ma quá hải cao 1m rộng 60cm sâu 50cm nặng 63kg, gỗ Nu Hương krongpa Gia lai nguyên khối 

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng