Tượng Nhất mã Phi Thiên Gỗ Mun

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Tượng nhất mã phi thiên gỗ mun hoa Lào nguyên khối 

tượng cao 52cm rộng 32cm sâu 14cm nặng 9kg