Tượng Gia Đình Chuột Gỗ Hương Krongpa Gia lai

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Tượng gia đình chuột gỗ hương krongpa Gia lai nguyên khối rộng 50cm cao 30 cm sâu 33cm nặng 12kg

Tượng ôm đá tự nhiệm vừa có mộc vừa có thạch 

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng