Tượng di lặc ghánh tiền đào, Gỗ hương Gia Lai dát vàng 24k, Cao 90cm rộng 50cm sâu 30cm  

Còn hàng

98.000.000₫

Tổng quan

Tượng di lặc ghánh tiền đào, Gỗ hương Gia Lai dát vàng thật 24k, Cao 90cm rộng 50cm sâu 30cm  

hàng đục tinh xảo sắc nét, Gỗ nguyên khối 

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng