Tượng Đại Bành Gỗ Trắc

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Tượng Đại Bàng Gỗ Trắc Việt cao 68cm rộng 1m61cm sâu 42cm nặng 48kg