Khay trà gỗ ngọc nghiến, rộng 60cm ssau 42cm dầy 3cm 

Còn hàng

5.000.000₫

Tổng quan

Khay trà gỗ ngọc nghiến rộng 60cm ssau 42cm dầy 3cm 

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng