Khay trà gỗ ngọc nghiến, rộng 50cm sâu 40cm dày 4cm 

Còn hàng

5.000.000₫

Tổng quan

Khay trà gỗ ngọc nghiến rộng 50cm sâu 40cm dày 4cm 

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng