Khay trà cá chép gỗ mun hoa

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Khay trà cá chép gỗ mun hoa 

KT rộng 76cm sâu 36cm dầy 4 - 6 cm