Đôi Lộc Bình Gỗ Chiu liu 2,5 m Đk 60cm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Đôi Lộc bình gỗ chiu líu Đak lăks cao 2,5m đk 60cm nặng  450kg được tiện nguyên khối từ 1 cây cất làm đôi
https://youtu.be/_unvo4GYW88

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng