Bộ Bàn Ghế Quốc Triện Gỗ Hương Đá Gia Lai Cột 12,8cm *8 Món Gồm 04 Ghế 90cm*62cm*120cm. 01 Đoản 2,2m * 62cm * 1m20. 01 Bàn 1m60cm *1m06cm *62cm . 01 Đôn Kẹp 46cm *46cm *62cm 01 Đôn Vuông 46cm *42cm *42cm

Còn hàng

168.000.000₫

Tổng quan

Bộ Bàn  Ghế Quốc Triện Gỗ Hương Đá Gia Lai Cột 12,8cm *8 Món 
Gồm 04 Ghế 90cm*62cm*120cm.
01 Đoản 2,2m * 62cm * 1m20.
01 Bàn 1m60cm *1m06cm *62cm .
01 Đôn Kẹp 46cm *46cm *62cm
01 Đôn Vuông 46cm *42cm *42cm 
 

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng